Sunday, October 20, 2013

Mariano Medrano Mejiari eginiko homenaldia

Orain dela hilabete gure ikasle eta lagun izan zen Marianori homenaldia egin genion. Ona hemen
ikusgai